Affiliate tiếp thị liên kết MinhTienVN

Phương thức "Affiliate tiếp thị liên kết MinhTienVN"

  • Việt có 1 trang web. Việt muốn thêm nguồn thu nhập từ trang web của mình. 
  • Việt đã đăng ký chương trình Affiliate tiếp thị liên kết MinhTienVN.
  • Việt đã giới thiệu các sản phẩm của MinhTienVN.com cho khách hàng trên web của mình.
  • Khách hàng nhấp vào link. Mã theo dõi được gắn vào trình duyệt của họ.
  • Khách hàng thanh toán thành công, Việt được nhận hoa hồng 6% từ MinhTienVN.com.
  • Hãy cùng tăng nguồn thu nhập thụ động giống như Việt!

hoặc

Hướng dẫn người mới bắt đầu làm Affiliate tiếp thị liên kết.

Điều khoản tham gia Affiliate tiếp thị liên kết MinhTienVN.

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục:

Viết Bình luận