Bảng giá dịch vụ Thay ép mặt kính màn hình Ipad

  • Thay ép mặt kính màn hình Ipad 2 giá 350k
  • Thay ép mặt kính màn hình Ipad 3/ 4 giá 500k
  • Thay ép mặt kính màn hình Ipad Air 1/ Ipad 5 giá 500k
  • Thay ép mặt kính màn hình Ipad Air 2/ Ipad 6 giá 900k
  • Thay ép mặt kính màn hình Ipad Mini 1/ Mini 2 (Retina) giá 500k
  • Thay ép mặt kính màn hình Ipad Mini 3 giá 600k
  • Thay ép mặt kính màn hình Ipad pro 1500k

ép kính ipad

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục:

Viết Bình luận