Bảng giá Thay, ép kính điện thoại iPhone

Thay mặt kính iphone 4 150.000đ
Thay mặt kính iphone 4S 150.000đ
Thay mặt kính iphone 5 200.000đ
Thay mặt kính iphone 5S 200.000đ
Thay mặt kính iphone 6 250.000đ
Thay mặt kính iphone 6 PLUS 350.000đ
Thay mặt kính iphone 6S 400.000đ
Thay mặt kính iphone 6S PLUS 600.000đ
Thay mặt kính iphone 7 700.000đ
Thay mặt kính iphone 7 PLUS 900.000đ

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục:

Viết Bình luận