Bảng giá Thay, ép kính điện thoại Xiaomi

Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 3 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 4 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 4C 500.000
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 4S 700.000
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 5 650.000
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi Max 500.000
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi 2 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi 3 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi Note 2 500.000
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi Note 3 500.00

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục:

Viết Bình luận