Trần Hân Shop 442 Lê Duẩn Cần Tuyển Các Vị Trí Sau :

🏪 🏪 🏪
💥10 Nhân Viên Bán Hàng
👉Thời Gian Làm Việc
💖Từ 7h30 đến 12h30
💖Từ 12h30 đến 17h30
💖Từ 17h30 đến 22h30 Ca Tối 1tr350
👉Lương 1tr2 Thử Việc 1 Tháng Vào Chính Thức Thưởng Theo Doanh Số Từ 100k đến 600k Tổng Lương 1tr8 Nhân Viên Làm Tốt Sau 2 Tháng Tăng Lương
💥 2 Nhân Viên Thu Ngân
👉Thời Gian Làm Việc
💖Từ 7h30 đến 12h30
💖Từ 12h30 đến 17h30
💖Từ 17h30 đến 22h15 Ca Tối 1tr350
👉Lương 1tr2 Thử Việc 1 Tháng Vào Chính Thức Thưởng Theo Doanh Số Từ 100k đến 600k Tổng Lương 1tr800 Nhân Viên Làm Tốt Sau 2 Tháng Tăng Lương
💥1 Nhân Viên Sửa Quần Áo
👉Thời Gian Làm Việc
💖Từ 7h30 đến 17h30 Tháng Được Nghĩ 2 Ngày
👉Lương Thử Việc 3tr Thử Việc 1 Tháng Vào Chính Thức Thưởng Theo Doanh Số Từ 300k đến 1200k Tổng 4Tr2. Làm Tốt Sau 2 Tháng Tăng Lương Cơ Bản 3tr2
💥 2 Nhân Viên Kho
👉Thời Gian Làm Việc
💖Từ 12h30 đến 17h30
💖Từ 17h30 đến 22h15
💖Xoay Ca Tháng Được Nghĩ 2 Ngày
👉Lương Thử Việc 3tr Thử Việc 1 Tháng Vào Chính Thức Thưởng Theo Doanh Số Từ 300k đến 1200k Tổng 4Tr2. Làm Tốt Sau 2 Tháng Tăng Lương Cơ Bản 3tr2
📬 📬 📬Nộp Hồ Sơ Đến Trực Tiếp Shop 442 Lê Duẩn Đà Nẵng Hoặc Liên Hệ: ☎️ 0911178992 gặp A Tiế

Nguồn FB:

  • https://www.facebook.com/groups/tuyendungvieclamdanang/
Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục:

Viết Bình luận