Giới Thiệu công ty Minh Tiến

Tầm nhìn của công ty Minh Tiến:

 • Trở thành công ty kinh doanh Thiết bị công nghệ thông tin và dịch vụ sửa chữa qui mô, chuyên nghiệp và lớn nhất Việt Nam.
 • Xây dựng Minh Tiến trở thành một môi trường làm việc chuyên nghiệp nơi mà mọi cá nhân có thể phát huy tối đa sức sáng tạo, khả năng lãnh đạo và cơ hội làm chủ thực sự.
 • Xây dựng Minh Tiến trở thành một ngôi nhà chung thực sự cho mọi cán bộ nhân viên trong công ty bằng việc cùng nhau chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ một cách công bằng và minh bạch nhất.

Giá trị cốt lõi của công ty Minh Tiến:

 • Kỷ luật hướng vào tính chuyên nghiệp;
 • Hoàn thiện tổ chức hướng tới dịch vụ hàng đầu;
 • Năng động hướng tới tính sáng tạo tập thể;
 • Cam kết nội bộ và với cộng đồng, xã hội;
 • Làm việc và hành động trung thực;

Triết lý kinh doanh của công ty Minh Tiến:

 • Hành động theo khẩu hiệu: “TRƯỚC LÀ KHÁCH – SAU THÀNH BẠN”, phục vụ khách hàng như giúp đỡ những người bạn thân thiết, tư vấn bán hàng vì lợi ích của khách hàng.
 • Văn hóa công ty là nền tảng và trụ cột phát triển, tập hợp và tôn vinh tất cả những yếu tố nhân bản trong kinh doanh hướng tới sự phát triển hài hòa và bền vững.
 • Biến khách hàng thành những người bạn thực sự đồng hành trên con đường phát triển của công ty.